Siirry sisältöön
Hiusten harjaaminen.

MONA® eli monialainen palveluasuminen on meidän asumispalvelumuoto, joka on moniongelmaisen vammaisen asumista. Se on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea arkeensa. Asiakas- ja toimintakeskeisessä asumisessa korostuvat osallisuus, vaikuttavuus ja turvallinen ympäristö. Palvelua toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka on erikoistunut vaativien asiakkaiden kohtaamiseen. 

Asumisessa huomioitu erityishaasteet

Monialainen palveluasuminen on tarkoitettu erityishuomiota tarvitseville asiakkaille, joilla on merkittäviä toiminnan ja liikkumisen rajoitteita sekä niiden lisäksi sosiaalisia, mielenterveydellisiä tai kognitiivisia haasteita. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi aistisäätelyyn, impulssiherkkyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mukaan lukien päihde- ja mielenterveydelliset ongelmat. 

Monialaisessa palveluasumisessa asiakas saa apua ympäri vuorokauden. Kannustamme moniongelmaisia vammaisia asiakkaitamme omannäköiseen ja itsenäiseen elämään. Palvelun keskiössä on yhteisötoiminta, jonka tavoitteena voi olla esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, elämäntaitojen vahvistaminen, voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen sekä tavoitteiden saavuttaminen. Yhteisötoimintaa toteutetaan esimerkiksi viikoittaisissa asiakkaiden ja henkilökunnan kokouksissa, joissa osallistujat saavat tuoda esiin näkemyksiään. 

Toimintaympäristö on suunniteltu esteettömäksi ja siinä on huomioitu turvallisen asumisen tarpeet niin tilojen kuin teknisten ratkaisujen osalta. 

Palvelutarpeen arviointi ja asumisen aloitus 

Ennen asumista toteutamme aina arviointitapaamisen nykyiseen asumispaikkaan. 

Yksilöllisen palvelun varmistamiseksi asiak­kaan asuminen meillä alkaa kokonaisvaltaisella toimintakyvyn, sen rajoitteiden sekä voimavarojen arvi­ointijaksolla. Jakso suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti käyttäen eri menetelmiä, jotka kohdentuvat asiakkaan asumisen taitoihin, voimavaroihin sekä tarvittaessa tarkennetaan prosessi- ja vuorovaikutustaitoihin suunnatuilla menetelmillä.  
 
Arviointijakson pohjalta suunnitellaan asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus ja turvallinen toimintaympäristö. Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti ja palvelua sekä asumista muokataan asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan. 

Tukena moniammatillinen tiimi 

Moniammatillinen tiimi koostuu palveluesimiehen lisäksi toimintaterapeutista, psykiatrisesta sairaanhoitajasta, kuntoutus- tai sosiaaliohjaajasta sekä lähihoitajista. Tiimin lähihoitajat ovat erikoistuneet joko kuntoutus- ja vammaistyöhön tai mielenterveys- ja päihdetyöhön. 

Moniammatillinen tiimi on tiiviisti mukana asiakkaan arjessa ja sen työntekijät ovat erikoistuneet haasteellisten asiakkaiden kanssa toimimiseen sekä tavoitteelliseen asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Henkilökunnan ja asiakkaan väliset suhteet vahvistuvat muun päivittäisen tekemisen lisäksi yhteisissä kahvihetkissä. Asiakkaille järjestetään myös retkiä ja muuta mukavaa tekemistä. 

Yhteinen toiminta turvallisessa ympäristössä ja MONA-asumiseen suunnitellut tilat tukevat toimintaamme. Asiakaslähtöisyys ja yksilölliset ratkaisut ovat toimintamme ydintä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden palvelu- ja asiantuntijatahojen kanssa.

Kysy lisää mona-palveluistamme

Pasi Saarikoski
Pasi Saarikoski
Monialaisen asumisen päällikkö

Tutustu MONA-koteihimme