Siirry sisältöön
Asiaakkaat ja henkilöstö pelaamassa palapeliä.

Mahdollisimman itsenäinen, arvokas ja turvallinen elämä kuuluu Validiassa jokaiselle asiakkaallemme. Me autamme toteuttamaan valintojasi, kun tarvitset tukea arjessasi. Olemme perehtyneet vuosikymmenien ajan nimenomaan vammaisten ja vammautuneiden henkilöiden elämään ja palvelutarpeisiin.

Tarjoamme monipuolisia palveluita fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille: asumispalveluita, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuntoutusta ja asumisvalmennusta. Palveluvalikoimamme tarjoaa asiakkaillemme helposti ja turvallisesti saatavilla olevan, luotettavan tukiverkon. Tavoitteena on rakentaa asiakkaillemme virikkeellinen ja mielekäs arki sekä edistää osallisuutta yhteiskunnassa. Toivomme, että asiakkaamme viihtyvät Validian palveluiden parissa ja pääsevät elämään kanssamme itsensä näköistä elämää.

Asiakaskokemusta kehitetään

Kannustamme sinua asiakkaanamme antamaan aina aktiivisesti palautetta. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä oman henkilökunnan palautteiden avulla. Erityisen hyvä tilaisuus palautteen antamiseen on esimerkiksi asumispalveluissamme säännöllisessä omahoitajahetkessä tai asiakaskokouksissa, henkilökohtaiselle avustajalle tai terapeutille.

Lisäksi meillä toimii Validia Vuoropuhelu eli asiakkaita osallistava vuorovaikutusyhteisö. Jokaisen liiketoiminnan ja asumisen yksikön on mahdollista valita Vuoropuheluun oma edustaja, joka vie eteenpäin omassa yhteisössään heränneitä kysymyksiä ja ehdotuksia. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja käsittelee valtakunnallisia ennalta sovittuja teemoja.

Kaksi asiakasta ulkoilemassa.

Anna palautetta

Palautetta voit antaa aina myös verkkosivujemme palautekanavan kautta. Pyrimme vastaamaan kaikkiin palautteisiin kolmen arkipäivän kuluessa. Palautteen voit antaa nettisivujemme kautta myös anonyymisti.

Kädet yhdessä

Eettinen ilmoituskanava

Kanavan kautta voit jättää luottamuksellisen, nimettömän ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä, rikkomus- tai rikosepäilyistä. Eettinen ilmoituskanava pohjautuu EU:n Whistleblow-direktiiviin.

Validialainen hoitaja.

Katso kaikki avoimet työpaikkamme

Huomioithan, että mikäli asiasi koskee työsuhdetta, työ- tai harjoittelupaikkoja tai muita henkilöstöasioita, kuten työsopimuksia ja niihin liittyviä asioita, ole aina yhteydessä suoraan toimipaikkaan.

Arki rakentuu tarpeittesi ympärille

Palvelukokonaisuuden suunnittelussa pyritään aina huomioimaan mahdollisimman hyvin kunkin asiakkaan tarpeet ja voimavarat. Keskustelemme asiakkaidemme kanssa siitä, miten juuri hänen palvelunsa toteutetaan. On tärkeää, että asiakas on itse mukana suunnittelemassa palvelua ja vaikuttamassa sen toteutukseen.

Käymme yhdessä asiakkaan ja hänen halutessaan myös asiakkaan läheisten kanssa läpi, millaisissa asioissa asiakas tarvitsee apua, millaisia toiveita asiakkaalla on ja mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä. Keskustelun pohjalta laadimme yhdessä suunnitelman palvelun toteuttamiseksi. Jatkossa suunnitelma käydään säännöllisin väliajoin läpi ja sitä päivitetään aina, kun asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuu muutoksia.

Elämässä on erilaisia käänteitä, ylä- ja alamäkiä. Me haluamme olla asiakkaidemme tukena muutoksissa. Mikäli asiakkaamme haluaa esimerkiksi vaihtaa asunnon kokoa tai muuttaa toiselle paikkakunnalle, autamme kartoittamaan mahdollisuuksia ja pyrimme tarjoamaan meiltä hänen tarpeisiinsa sopivia asuntoja

Teemme vuosittain mm. asukastyytyväisyyskyselyn, jolla kartoitamme asukkaiden mielipiteitä ja keräämme kokemuksia toiminnan kehittämisen tueksi. Kannustamme asiakkaitamme aktiivisesti antamaan palautetta ja vastaamaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyihin. Tarvittaessa avustamme heitä esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten merkitsemisessä.

Palautteiden ja yhteydenottojen systemaattinen kerääminen henkilöstöltä ja asiakkailta on osa Validian laatuprosessia ja laadun kehittämistä. Seuraamme sekä palautteiden määrää ja laatua. Eri kanavia pitkin tulevia palautteita seurataan ja käsitellään päivittäin sekä yhtiön Laatu-toiminnossa että toiminnoissa sekä raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle ja hallitukselle. Palautteet ja yhteydenotot ovat merkittävässä roolissa kehittäessämme toimintaamme ja palveluitamme.